İNSAN KAYNAKLARI

Misyonumuz
   İnsan Kaynakları misyonumuz; öğrenmeye, gelişime&paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, sahip olunan tüm yetkinlikleri sermayemiz olarak değerlendirebilmek ve uzun vadeli beraberliği sağlayıcı ortam hazırlamaktır.

Değerlerimiz
   Tüm çalışanlarımız aşağıda belirtilen temel yetkinliklerden oluşan değerlere sahiptir.

Güvenilirlik
   İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek.

Müşteri Odaklılık
   İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirlemek; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Sonuç Odaklılık
   Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.

Takım Çalışması
   Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.

Sürekli Gelişim
   Mesleki ve bireysel gelişimini şirketine fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek.

İletişim
   İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.

Analitik Düşünme
   Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler, sayısal ölçütler ve göstergeler kullanmak.

Stres Yönetimi
   Karşılaştığı stresli durumlar karşısında olumlu bir tavır sergilemek ve bu durumları etkin bir şekilde yönetmek.

Planlama
   Sorumluluğundaki faaliyetleri plan dahilinde yürüterek işlerin sorunsuz, iç ve dış müşteriyi tatmin edecek seviyede gerçekleştirmek.