THINCLIENT ÇÖZÜMLERİ

   İnce istemciler (thinclient), merkezi bir sunucuya bağlanarak bu sunucu üzerinde program çalıştırmaya yarayan kullanıcı terminalidir. İnce istemcilerin görevi klavye ve fare üzerinden gelen girdileri, sunucu üzerinde çalışan programa iletmek ve oradan gelen görüntü bilgilerini terminal ekranına yansıtmaktır.

   Bu sayede bilgiler ana bilgisayar üzerinde tutulduğundan veri kaybı riski ortadan kalkar. Oluşacak elektrik kesintilerinde kullanıcılar uygulamalarına kaldıkları yerden devam ederler. Bu yapıda bütün veri ve yazılımlar sunucu üzerinde bulunduğundan istemci tarafına program yüklemeye gerek yoktur.

    İnce istemciler üzerindeki Flash Bellek sayesinde Linux, Windows CE veya Windows XP kerneli taşıyan, RDP ve ICA iletişim kurallarını kullanarak Microsoft Windows 2003&2008 Server, IBM AS/400 vb. gibi ana sistemlere bağlantı kurabilen sistemlerdir.

   Bu kapsamda AC GROUP, kurumların ihtiyacına yönelik ince istemci çözümleri ile işletmelerin yazılım giderlerini, donanım ürünleri giderlerini, elektrik sarfiyatını, yönetim giderlerini, eğitim giderlerini, bakım onarım maliyetlerini en aza indirgemesinde yardımcı olur.