FİZİKSEL GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ

   Gerek yerel gerekse global tehditler nedeniyle özel ve iş hayatımızda, fiziksel güvenliğimizin sağlanması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Kurumların kullandığı fiziksel güvenlik sistemleri birbirleri ile entegre olmadığı zaman merkezi güvenlik süreçlerini yürütmek oldukça güçtür, bu da güvenlik açıkları oluşturmaktadır.

AC GROUP, IP video teknolojileri ve kartlı geçiş sistemleri gibi farklı elektronik güvenlik sistemlerini kullanarak bu sistemleri birbirleri ile entegre ederek; sanayi bölgeleri, kampüsler, havalimanları gibi önemli tesislerin güvenlik sistemlerinin kurulması için projeler geliştirmektedir. IP video çözümleri ile herhangi bir lokasyondan gelen görüntü, ses ve veriyi, analiz ederek önemli olayların belirlenmesini sağlar. Böylece; potansiyel tehditlerin belirlenmesi, acil durum yönetiminin geliştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması sağlanabilmektedir.